Nevruz Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Nevruz Bayramında neler yapılır?

Nevruz Bayramı nedir, nasıl kutlanır ve Nevruz Bayramında neler yapılır sorularına cevap aranıyor. Orta Asya’dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede lokal renk ve inançlarla kutlanan Nevruz Bayramı her sene kutlanıyor. Nevruz Bayramı nedir, nasıl kutlanır ve Nevruz Bayramında neler yapılır merak ediliyor. Nevruz Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Nevruz Bayramında neler yapılır? Ayrıntılar haberimizdedir…

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan klasik yeni yıl ya da tabiatın uyanışı ve bahar bayramı. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarşamba denir.

Yazılı olarak birinci kere 2. yüzyılda Pers kaynaklarında ismi geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine nazaran yılın birinci gününü temsil eder. Günümüz İran’ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Kimi topluluklar bu bayramı 21 Mart’ta kutlarken, başkaları Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 yahut 23 Mart’ta kutlarlar. Birebir vakitte, Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi’ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışı manasıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan İran kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül-2 Ekim 2009 ortasında Abu Dabi’de hükümetler ortası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu, nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi ‘ne dahil etmiştir. 2010’dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart’ı “Dünya Nevruz Bayramı” olarak kabul etmektedir.

NEVRUZ BAYRAMI NE VAKİT KUTLANACAK?

Nevruz Bayramı 2023 yılında 21 Mart, Salı gününe denk gelmektedir. Buna nazaran nevruz, 21 Mart, Salı günü kutlanacaktır. Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan klâsik yeni yıl ya da tabiatın uyanışı ve bahar bayramı sembolize eder. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarşamba denir.

NEVRUZ BAYRAMI KİME AİTTİR?

Orta Asya’dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede mahallî renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür bedelleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Yaşadığı geniş coğrafyada tabiat ve etrafın uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı’nın Anadolu’da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece esaslı ve varlıklı bir geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) sözlerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN manasını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta güneş göçmen kuşlar üzere kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı ismiyle kutlanır.

Orta Asya’da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz ismi verilir ki, yeni gün manasına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu üzere isimlerle da anılmaktadır.

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok evvelce beri bilinmekte ve merasimlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında esas rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon’dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir